Nedeljka Dejanović

Na koji način privreda može da pomogne srednjoškolcima i studentima?

Back

U trenutku kada su tehnološki napredak i inovativnost postali imperativ za uspešno poslovanje, a tržište rada počelo rapidno da se menja, mladi se suočavaju sa novim izazovima. Kako odabrati profesiju koja će odgovarati afinitetima mladih, a ujedno biti i konkurentna pri zapošljavanju?

Bilo da se radi o učenicima srednjih stručnih škola ili gimnazija, odnosno o mladima, koji će nakon njihovog završetka zakoračiti u poslovni svet ili nastaviti dalje školovanje, svi dele iste nedoumice. Osvrćući se na svoje iskustvo, kao i na iskustva mojih prijatelja iz srednje škole i sa fakulteta, stičem utisak da mladi nisu dovoljno upoznati kako sa prilikama koje im se nude prilikom upisa na fakultet, tako i sa potrebama tržišta rada. Zbog nedostatka ovih informacija, mnogi mladi ljudi su danas, nažalost, suočeni sa problemom nezaposlenosti ili su, silom prilika, prinuđeni da biraju posao koji je potpuno van njihove struke i domena njihovog interesovanja. Kada se uzme u obzir da se na većini radnih mesta provodi 8 časova dnevno, odnosno trećina dana, shvatamo koliko je važno da se mladi nalaze u stimulativnom radnom okruženju koje će im pružiti šansu da se dalje razvijaju. Sa druge strane, veliki je broj diplomiranih studenata koji nailaze na poteškoće prilikom zapošljavanja zbog nedostatka iskustva s obzirom na to da se većina fakulteta bazira na teorijskom znanju, te dolazi do neusklađenosti između predmeta koje pohađaju na fakultetima i veština koje su od ključnog značaja za poslodavca. Stoga, postavlja se pitanje da li i kako privreda može da doprinese boljoj adaptaciji na poslovni svet?

Smatram da bi privredni sektor itekako mogao da pomogne u rešavanju ovog problema, tako što bi maturanti osnovnih i srednjih škola imali bolji uvid u potrebe tržišta rada kroz detaljne analize i konkretne primere uz pomoć profesionalne orijentacije. Kako sve veću vrednost ima i neformalno obrazovanje, bilo bi vrlo korisno organizovati različite radionice gde bi se radilo na „mekim“ veštinama i podsticao timski rad. Ovo bi mlade učinilo konkurentnijim prilikom zapošljavanja. Ipak, mišljenja sam da ključnu ulogu ima praktično iskustvo, te da bi više prilika za praksu i simulacija radnog odnosa bila idealno rešenje za sticanje validnog radnog iskustva što bi učenicima i studentima nakon završetka školovanja pomoglo da nađu posao koji će ih ispunjavati i stimulisati da daju svoj maksimum, a potom i napreduju na polju karijere.

Nedeljka Dejanović, Studentkinja Filološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu, arapski

Pročitajte još Tekstova

Vladan Živanović

Uspešno delegiranje & upravljanje u uslovima rastuće fleksibilnosti na poslu

Da sam imao prilike da na ovu temu odgovaram u nekim, nazovimo ih „mirnodopskim“ uslovima, verujem da bi veći deo mojih opaski bio vezan na relativno…
Marijana Poznan

Izazovi regionalnih pozicija

Kako premostiti razlike u poslovnoj kulturi prilikom upravljanja timovima iz regiona? Kako uspostaviti poverenje sa timovima u zemljama koje su izvan…
Bogdan Pavlović

IT u ne-IT kompaniji - kako privući kandidate?

IT kadar, bar u našoj kompaniji, predstavljaju brojni i veoma različiti profili: sistem inženjeri, devops inženjeri, mrežni inženjeri, ERP…