Jovana Uzelac

Biznis kultura Švajcarske – vrednosti koje garantuju dugoročan uspeh

Back

Kako biste opisali poslovnu kulturu Švajcarske?

Ne kaže se bez razloga „tačan kao švajcarski sat”. Upravo ta tačnost, organizovanost, dugoročno planiranje, to je ono što bih istakla kao glavne odlike kulture Švajcarske. Slede i poštovanje različitosti kroz tradiciju višejezičnosti i multikulturalizma, a baš te vrednosti snažno utiču i na poslovnu kulturu, koja je i osnova kompanije Nestlé, najveće prehrambene kompanije na svetu. Različitost i inkluzija, i pre svega njihovo poštovanje, sastavni su deo Nestlé kulture, bez obzira na geografsko područje u kom se posluje. Naglasila bih i transparentnost, kao i dvosmernu komunikaciju, jer upravo ta vrsta dijaloga daje prostor našim zaposlenima da iskažu svoje mišljenje i da utiču na promene.

Šta je zajednički imenitelj u našim poslovnim kulturama?

Kulturu naše kompanije, na prvom mestu, čine njeni zaposleni. Radna etika, odgovornost, planiranje, nehijerarhijski uspostavljen sistem su osnovni kodeksi poslovanja naše kompanije. Takođe, briga o porodici i njenim članovima je ono po čemu je poznata Nestlé kultura. Naši zaposleni uvek mogu otvoreno da pitaju za pomoć, razvijen je timski rad. Takođe, pružamo zaposlenima dodatne edukacije za sve što bi im doprinelo u poslovnoj svakodnevici i generalno činimo da posao bude zadovoljstvo, a ne opterećenje. Ono što se podrazumeva u Nestlé-u je to što poštujemo različitosti svake vrste, a tim sastavljen od najrazličitijih profila je i najefikasniji i sa najboljim rezultatima.

Koje su ključne razlike koje biste izdvojili?

Razlike mogu najupečatljivije da izdvoje stranci koji rade sa nama. Oni nas opisuju kao vredne, prilagodljive, uporne, posvećene poslu i temperamentne. Ono što nas razlikuje od drugih Nestlé kompanija u Zapadnoj Evropi je veći broj osoba ženskog pola na menadžerskim pozicijama.

Koji profil kandidata bi bio odgovarajući u švajcarskoj poslovnoj kulturi? Da li možemo generalizovati profil kandidata za različite pozicije? 

Dugoročni uspeh kompanije svakako, prvenstveno, zavisi od njene sposobnosti da privuče, razvije i zadrži prave i najbolje zaposlene. Nestlé daje veliki značaj poslovnoj kulturi. Uspeh se temelji na zaposlenima, te se jedni prema drugima odnosimo s poštovanjem i dostojanstvom i očekujemo da svi zaposleni promovišu osećaj lične odgovornosti, otvorenu komunikaciju i saradnju. Kompetentni i motivisani ljudi koji poštuju naše vrednosti (poštovanje samog sebe i drugih, poštovanje različitosti) svakako su profili kandidata koji se mogu lako i brzo uklopiti u našu kompaniju. Preuzimanje lične inicijative, fleksibilnost, spremnost na promene, brzina učenja, sticanje novih veština, kao i autentičnost su vrednosti koje ja smatram bitnim. Pored iskusnih, imamo i  veoma mlade timove jer pružamo mogućnost zaposlenja i bez velikog prethodnog radnog iskustva, kao i mogućnost napredovanja. U prilog tome govori činjenica da u kompaniji imamo 46 procenata „Milenijalaca“, kao i sve veći broj pripadnika „Generacije Z“.

Šta treba da znam ako želim da radim u švajcarskoj kompaniji?

Naše okruženje opisujem kao dinamično, prijatno, ali radno. Cilj nam je da obezbedimo kulturu radnog mesta koje stvara jednake prilike za sve, gde se prema ljudima postupa sa uvažavanjem. Ako radite u našoj kompaniji, možete da steknete brojna znanja kroz programe mentorstva, koučinga, digitalnih akademija, kao i kroz stalni rad na inovacijama u svim područjima koje su, ujedno, cilj našeg poslovanja. Naši zaposleni imaju običaj da kažu da im je Nestlé kao „dodatna škola“ u profesionalnom razvoju što je slikovit opis politike našeg načina rada.

 

Jovana Uzelac, Direktorka ljudskih resursa kompanije Nestlé za jugoistočno evropsko tržište

Pročitajte još Tekstova

Vladan Živanović

Uspešno delegiranje & upravljanje u uslovima rastuće fleksibilnosti na poslu

Da sam imao prilike da na ovu temu odgovaram u nekim, nazovimo ih „mirnodopskim“ uslovima, verujem da bi veći deo mojih opaski bio vezan na relativno…
Marijana Poznan

Izazovi regionalnih pozicija

Kako premostiti razlike u poslovnoj kulturi prilikom upravljanja timovima iz regiona? Kako uspostaviti poverenje sa timovima u zemljama koje su izvan…
Bogdan Pavlović

IT u ne-IT kompaniji - kako privući kandidate?

IT kadar, bar u našoj kompaniji, predstavljaju brojni i veoma različiti profili: sistem inženjeri, devops inženjeri, mrežni inženjeri, ERP…