Robert Jenovai

Biznis kultura afričkih zemalja - raznolikost i etika kao prioriteti

Back

Kako biste uopšteno opisali poslovnu kulturu afričkih zemalja?

Kad god me neko pita kako bih opisao Afriku u nekoliko rečenica, na početku obično podsetim da je Afrika kontinent, sačinjen od 54 međunarodno priznate zemlje. Sve zemlje imaju svoje specifičnosti i u velikoj meri se razlikuju kako po istoriji, nasleđu i kulturi, tako i po političkom, ekonomskom i poslovnom ambijentu.

Ipak, ukoliko bih morao da grupišem zemlje u logične celine, izdvojio bih dva ključna regiona. To su Podsaharska Afrika, koju čine sve zemlje južno od Sahare, i severnoafričke zemlje, koje su na mapi severno od Sahare.

Zemlje Podsaharske Afrike, pored svojih lokalnih tradicija, pretrpele su i veliki uticaj kolonijalnog perioda koji je, na žalost, bio obeležen aparthejdom, konfliktima i političkom nestabilnošću. U novijoj istoriji, većina ovih zemalja uspešno prolazi kroz demokratske promene, koje se pozitivno odražavaju i na poslovni ambijent.

Ne smemo zaboraviti da je Afrika drugi kontinent po veličini, kao i drugi kontinent po naseljenosti nakon Azije. Ove činjenice su, uz sve stabilniju političku situaciju i brzo rastuću ekonomiju, ohrabrile mnoge multinacionalne kompanije da investiraju u Afriku. To konstruktivno utiče na razvoj samih zemalja, ali i na život i standard stanovništva.

Šta je zajednički imenitelj u našim poslovnim kulturama, a koje su ključne razlike koje biste izdvojili?

Još od perioda bivše Jugoslavije, kao i Pokreta nesvrstanih, Srbija je tradicionalno gajila dobre odnose sa velikim brojem afričkih zemalja. To prijateljstvo se zadržalo i do danas u mnogim sferama. Pored toga, sličnosti pronalazim i u tome što potrošači sve više prate svetske trendove, ali su u isto vreme, u velikoj meri okrenuti svojim korenima i veoma su ponosni na svoju istoriju i tradiciju.

Sama struktura maloprodaje je fragmentisana, uprkos sve većem uticaju konsolidacije moderne trgovine. Na neki način slična situacija je i na našem tržištu, pogotovo u poređenju sa razvijenijim zemljama zapadne Evrope.

Kada je reč o razlikama u poslovnom ambijentu, izdvojio bih dve teme. U velikom broju zemalja uočljivi su kontrasti između bogatih i siromašnih. U regionu Podsaharske Afrike 41% stanovništva danas živi ispod granice siromaštva, što po definiciji Svetske banke podrazumeva iznos od 1,9 dolara dnevno po glavi stanovnika. Ekonomije su brzo rastuće, što daje razlog za optimizam. Međutim, to je proces koji traje i potrebno je vreme da se te razlike izbalansiraju. Druga tema je diversifikacija ekonomije koja treba da bude zastupljenija. Mnoge afričke zemlje zavise od jednog ili dva prirodna resursa, tako da cene na globalnom tržištu drastično utiču na ekonomiju tih zemalja. U Angoli je to sirova nafta, u Zambiji bakar, a u Mozambiku je, pored poljoprivrede koja je dominantna, glavni resurs prirodni gas.

Koji profil kandidata bi bio odgovarajući u afričkoj poslovnoj kulturi?

Mnoge zemlje u Africi danas sprovode ozbiljne reforme obrazovanja, tako da ovom prilikom ne bih izdvajao specifične oblasti ekspertize. Radije bih se osvrnuo na pitanje vrednosti, koje je ključno. Kandidat mora da bude otvoren da prihvati raznolikosti u svim segmentima, da ima izuzetno visoke moralne i etičke principe. Mora da bude spreman da prenosi znanje, ali i da uči od svojih kolega lokalno, na tržištima. Pored toga, treba da bude spreman na promene.
Proveo sam skoro šest godina u Africi. Bio sam nadležan za tržišta Angole, Zambije, Mozambika, Zimbabvea i Malavija.

Konkretni saveti koje i danas dajem kolegama tokom pripreme za odlazak u Afriku uglavnom su sledeći: upoznajte zemlju u koju putujete, istoriju, ljude i običaje; naučite zvanični jezik kojim se govori u tim zemljama, npr. portugalski u Angoli i Mozambiku, engleski u Zambiji, Zimbabveu i Malaviju; donesite čvrstu odluku u vezi sa odlaskom i uvek se posavetujte sa porodicom; treba da budete spremni na promenu životnog stila; kada stignete, prilagodite se, budite radoznali, istražujte, učite, stvarajte, putujte, steknite prijatelje. Afriku ćete prihvatiti i zavoleti bezuslovno. Za uzvrat, dobićete nesvakidašnju poslovnu priliku, uzbudljivu životnu avanturu i iskustvo koje je rečima teško opisati.

Robert Jenovai, Izvršni direktor ljudskih resursa, Nelt

Pročitajte još Tekstova

Vladan Živanović

Uspešno delegiranje & upravljanje u uslovima rastuće fleksibilnosti na poslu

Da sam imao prilike da na ovu temu odgovaram u nekim, nazovimo ih „mirnodopskim“ uslovima, verujem da bi veći deo mojih opaski bio vezan na relativno…
Marijana Poznan

Izazovi regionalnih pozicija

Kako premostiti razlike u poslovnoj kulturi prilikom upravljanja timovima iz regiona? Kako uspostaviti poverenje sa timovima u zemljama koje su izvan…
Bogdan Pavlović

IT u ne-IT kompaniji - kako privući kandidate?

IT kadar, bar u našoj kompaniji, predstavljaju brojni i veoma različiti profili: sistem inženjeri, devops inženjeri, mrežni inženjeri, ERP…